MÜDÜRÜMÜZGÖREVLERİ

Mal müdürlüklerinin görevleri 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 20'nci maddesi ile düzenlenmiş olup, ilgili maddede "Malmüdürlüğü, vezne ve muhasebe servisleri ile gereken yerlerde tahukkuk, tahsilat, milli emlak ve muhakemat servislerinden oluşur. İş hacminin gerektirdiği mal müdürlüklerinde yeterli sayıda saymanlık müdür yardımcısı çalıştırılabilir.Mal müdürü, İlçe Maliye teşkilatının amiri olup işlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlar. Vezne ve muhasebe servislerinin dışındaki servislerin başında bulunan memurlar işlerin kanuna uygun olarak yürütülmesinden birinci derecede sorumludurlar.

[galeri:8]